top of page

Persoonlijk

Supervisie en coaching zijn begeleidingsvormen waarmee je je beter voelt in je werk en jezelf verder ontwikkelt in je professionaliteit.

  • Bij supervisie ligt de nadruk op wie jij bent in je werk.

  • Bij coaching ligt deze nadruk op hoe jij je werk doet.

 

Supervisie en coaching overlappen elkaar en kunnen daarom ook wisselend worden ingezet. Afhankelijk van de ingebrachte casuïstiek bepalen we waar de focus moet liggen. De casuïstiek breng je zelf in. Want jij hebt de regie over je eigen leerproces.

Een traject bij Stick helpt je:

  • Meer diepgang te geven aan en vinden in je werk.

  • Kwaliteiten uit te breiden of te (her-)ontdekken.

  • Stil te staan bij wie jij bent als professional.

  • Blokkades en patronen te onderzoeken zodat er weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling.

Ontwikkelen en groeien

Je kunt supervisie en coaching ook inzetten wanneer je tegen zaken aanloopt. Wanneer je je gedemotiveerd voelt of onzeker over je eigen kunnen. Als je door (te) hoge werkdruk dreigt vast te lopen. Of als er zaken niet ‘lekker lopen’ maar je je vinger er niet op kunt leggen. Stick helpt je inzicht te krijgen, patronen en valkuilen te ontdekken en herkennen.

Aan de hand van de ingebrachte casuïstiek leer je reflecteren op jouw voelen, denken en handelen. Hierdoor vergroot je je zelfinzicht, leer waar je kwaliteiten liggen en hoe je deze kan benutten om jezelf verder te ontwikkelen. Zo kom je sterker in je werk te staan. Ook leert supervisie en coaching je valkuilen en patronen te herkennen. Stick helpt je hiermee om (anders) om te gaan waardoor deze geen obstakel meer vormen en je gemotiveerd en uitgerust je werk kan doen.

Intervisie en teamcoaching

Intervisie en teamcoaching zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt. Bij intervisie gaat het over het bevorderen van jouw deskundigheid door het bespreken van casuïstiek met collega’s die hetzelfde werk doen. De intervisor bewaakt en begeleidt dit proces en draagt methodieken aan zodat er echt van elkaar geleerd kan worden.

Intervisie is niet alleen maar in te zetten bij een slechte samenwerking of problemen. Het kan ook dienen als waardevol instrument waarmee jij en je collega’s verder kunnen ontwikkelen.

Tijdens intervisie leer je jezelf en je collega’s beter kennen. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten die ingezet worden binnen het werk maar soms (nog) niet zichtbaar zijn. Je leert objectief te kijken naar je eigen handelen, en naar dat van je collega’s. Door elkaar te adviseren helpen jullie elkaar verder. Ontwikkeling en groei staan voorop binnen intervisie; Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het beste bij jullie naar boven komt?

bottom of page