top of page

Organisaties

Supervisie & coaching

Supervisie en coaching helpen professionals in mensgerichte beroepen, het uitvoeren van hun werk makkelijker en aangenamer te maken. Bij supervisie ligt de focus op de medewerker als persoon binnen de werkomgeving. Bij coaching op de manier waarop de medewerker het werk uitvoert, met daarbij oog voor de visie en doelstellingen van de werkgever.

Door de grote overlap in supervisie en coaching zijn beide trajecten in te zetten. Zowel de persoon als zijn of haar professioneel handelen staan dan centraal.

Preventief hebben supervisie en coaching grote meerwaarde. Professionals die werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, dragen bij aan een beter zorgklimaat. Dit vergroot de (intrinsieke) motivatie en de betrokkenheid bij de organisatie. Een traject bij Stick is hierbij ondersteunend en levert een bijdrage door professionals weer in beweging te zetten.

Op het moment dat er problemen zijn, of dreigen te ontstaan, kunnen supervisie en coaching voorkomen dat er langdurige uitval ontstaat. Door het ervaren van stress op het werk kan de professional uit balans raken. Stick kijkt samen met de professional waar de valkuilen en patronen liggen en helpt de professional zijn kwaliteiten te (her-) ontdekken. Zodat deze de balans zelf weer kan vinden en vasthouden. De professional staat (weer) sterker en zelfverzekerder in zijn werk!

Intervisie en teamcoaching

Intervisie en teamcoaching bevorderen de deskundigheid van professionals en de samenwerking binnen het team.

 

Tijdens intervisie bespreken collega’s hun eigen ingebrachte casuïstiek. Door de input van collega’s ontstaat een bredere kijk op een werksituatie. Stick bewaakt dit proces en garandeert een veilige omgeving waarin collega’s van en met elkaar leren door het inzetten van verschillende methodieken. Uiteindelijk zijn zij, als sterk team, in staat de intervisie zelfsturend voort te zetten.

 

Binnen teamcoaching ligt de nadruk meer op de samenwerking, communicatie en welke rol de professional heeft binnen het team. En hoe de professional deze rol optimaal kan inzetten.

 

In elk team komt diversiteit voor. Dat is heel mooi! Als iedereen zijn aandeel kan leveren is dat juist de kracht van een team. De keerzijde van diversiteit kan ook zijn dat een team maar niet op één lijn komt. Er spelen dan onderlinge of ‘onderhuidse’ zaken of aannames. Soms ontbreken transparantie en vertrouwen. Communicatie is in dat geval niet meer constructief en samenwerking wordt steeds moeilijker. De meest gehoorde problemen zijn:

 

  • Er is geen communicatie (meer) tussen de teamleden

  • Teamleden komen hun afspraken niet (meer) na

  • Teamleden zijn (te) passief

  • Teamleden werken op eigen eilandjes

  • Teamleden worden buitengesloten

 

Stick signaleert knelpunten, speelt als het moet advocaat van de duivel en zorgt ervoor dat de communicatie weer op gang komt. Iedereen wordt gehoord en gezien en mag zijn of haar eigen rol binnen het team onderzoeken. Sterker nog, dat is essentieel om teamcoaching te laten slagen.

 

Stick stimuleert professionals om het beste uit zichzelf, hun collega’s en het team te halen.

 

Elke professional en elk team heeft een eigen vraag. De trajecten van Stick zijn maatwerk. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

bottom of page